Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-19/111

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-19/111 Cấp bảo vệ: IP52 Dòng thông thường: 5A Điện áp

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-K1-211

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-K1-211 Model: YBLX-K1-211 Dòng nhiệt thông thường: tác động trực tiếp

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-K1-411

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-K1-411 Cấp bảo vệ: IP52 Dòng nhiệt thông thường: 5A Điện

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-K1-511

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-K1-511 Model: YBLX-K1-511 Thời lượng bật nguồn: 40% Điện áp định

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8101

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8101 Cấp bảo vệ: IP62 Tần suất hoạt động:

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8104

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8104 Model: YBLX-ME-8104 Tuổi thọ điện: 250.000 lần Tuổi

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8107

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8107 Model: YBLX-ME / 8107 Phương thức hoạt động:

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8108

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8108 Model: YBLX-ME / 8108 Dòng điện điều khiển:

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8111

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8111 Model: YBLX-ME / 8111 Phương thức hoạt động:

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8112

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8112 Model: YBLX-ME / 8112 Phương thức hoạt động:

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8166

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8166 Model: YBKX-ME / 8166 Tuổi thọ cơ học:

Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8169

Thông tin sản phẩm Công tắc hành trình CHiNT YBLX-ME / 8169 Bảo vệ: IP62 Tần suất hoạt động: 20 nhịp/phút